white on white
WHITE ON WHITE, 2017
Oil on Canvas
12 " x 16 " inches (30.5 x 40.5 cm)
 
PAINTING 2017 prev / next